ស្តែងៗ​! ដើម្បីឱ្យ​ស្មើភាព​គ្នា សមត្ថកិច្ច​ណា​មិន​គោរព​ច្បាប់​នៅតែ​ធ្វើ​រឿង​ល្មើស​ទាំងនេះ ក៏ត្រូវ​ផាកពិន័យ​អត់​លើកលែង​(​វីដេអូ​) – CEN