មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​អា​មេ​រិច​ថា ចិន​ក្លាយជា​ប្រទេស​គំរាមកំហែង​ដល់​អា​មេ​រិច​ខ្លាំង​បំផុត​ក្នុង​មួយ​ទសវត្ស​ខាងមុខ​ – CEN