ថៃ​គ្មាន​ករណី​ឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ជា​លើកដំបូង ចាប់តាំងពី​ខែមីនា​មក​ – CEN