អា​មេ​រិច​ថា ចិន​ព្យាយាម​លួច​ទិន្នន័យ ស្រាវជ្រាវ​វ៉ាក់សាំង COVID-19 – CEN