រមណីយដ្ឋាន​អេកូ​ទេសចរណ៍​មួយកន្លែង នៅ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី បង្កើត​ការងារ​ដល់​ប្រជា​សហគមន៍ ជនជាតិដើម​ភាគតិច ងាក​មក​ធ្វើការ​នៅក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​នេះ​ច្រើនឡើងៗ និង​ទទួលបាន​ប្រាក់ចំណូល​ប្រសើរ​ជាង​មុន ជំនួស​ឱ្យ​ការកាប់បំផ្លាញ​ព្រៃឈើ និង​បរបាញ់​សត្វ​ – CEN