លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន អញ្ជើញ​ពិនិត្យ​ការវិវឌ្ឍ នៃ​ដំណើរ​ការជួសជុល នៅ​ប្រាសាទ​កណ្តាល​ស្រះស្រង់​ – CEN