រកឃើញ​កន្លែង​មាន​គ្រាប់បែក​ជា​អាវុធ​គីមី ៧​កន្លែង​ថ្មី​ទៀត បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ពលរដ្ឋ​ជាង​១០​នាក់​ – CEN