ប៉ះ​សក់​! ពេល​ឃើញ​រូប​អតីតកាល ឈ្មោះ​ពិត និង​ប្រវត្តិ​ការសិក្សា​យាយ គ្រវី​សក់ ដែល​គ្រប់គ្នា​នឹកស្មាន​មិន​ដល់​ – CEN