​អត្រា​អ្នកស្លាប់ អ្នករងរបួស និង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ ក្នុង​រយៈពេល​២​សប្តាហ៍ ក្នុង​ខែឧសភា​នេះ មានការ​ថយចុះ​គួរកត់សម្គាល់ បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​ពេលមុន​ – CEN