មិនដឹង​ជា​តៃ​បើក​យ៉ាងម៉េច​ទេ ទើប​បណ្តាល​ឲ្យ​រថយន្ត​ដឹក​ឥដ្ឋ ក្រឡាប់​ផ្ងារ​ជើងទ្រ​មេឃ​ – CEN