សម្តេច​ភក្តី សាយ ឈុំ ណែនាំមន្ត្រី និងអាជ្ញាធរ​សង្កាត់​ប្រទះ​ឡាង​បម្រើសេវា​សាធារណៈ​ជូន​ពលរដ្ឋឲ្យ​បានល្អ​និង​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​បណ្តា​វិធានការ​ទប់ស្កាត់ និង​ការពារ​ជម្ងឺ​កូ​វីដ ១៩ – CEN