ក្រុម​អ្នក​គាំពារ​កុមារ​បាន​ចោទប្រកាន់​ក្រុមហ៊ុន TikTok ថា​ មិនបាន​ធ្វើការ​កែសម្រួល​ក​ម្ម​វិធី ដើម្បី​ការពារ​ឯកជន​ភាពរ​បស់​កុមារ​ដូច​បាន​សន្យា​ – CEN