ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ បង្ហាញ​ក្តី​សង្ឃឹមថា វ៉ាក់សាំង COVID-19 នឹង​រួចរាល់​ចុងឆ្នាំ​នេះ – CEN