ធ្ងន់​ក​! ប្រឈម​ជាប់គុក ៧ ឆ្នាំ និង​ពិន័យ​ប្រាក់ ព្រោះតែ​ទង្វើ​រកស៊ី​កេ​ង​ចំណេញ​កែ​ទម្ងន់​ជញ្ជីង ទុរេន​១​គីឡូ ថ្លឹង​ស៊ី​រហូតដល់​….(​វីដេអូ​) – CEN