ផ្អើល​ចាក់​ឆ្នោត​អស់​មួយ​ភូមិ​! បន្ទាប់​ម្ចាស់​ចម្ការកៅស៊ូ​មួយ រកឃើញ​ដើម​ម្នាស់​ចម្លែក មាន​រូបរាង​ដូច​ក្បាល​នាគ​ – CEN