ចិន ប្រាប់​អា​មេ​រិច ឲ្យ​សង់លុយ​ជំពាក់ អង្គការសហប្រជាជាតិ​ជាង ២​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN