ការដ្ឋាន​រណ្តៅ​ដី​មួយកន្លែង​នៅ​ស្រុក​សូទ្រនិគម ជីកដី​លក់​ចង់​ដល់​ក្បាល​ប្រែ​ត ទើប​សមត្ថកិច្ច​ចម្រុះ​ចុះ​បិទ​ថា​ធ្វើ​អាជីវកម្ម គ្មាន​ច្បាប់​ – CEN