សម្តេច​តេ​ជោ ៖ នៅពេលនេះ ប្រទេស​យើង ក៏​មិនមាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​ថ្មី​ថែមទៀត តែ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ បន្ត​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ មាន​អនាម័យ​ជាប់​ជាប្រចាំ​ – CEN