ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់ ត្រូវបាន​មិត្តភក្តិ ដឹក​ដោយ​រថយន្ត​យកមក​ព្យាបាល នៅ​មន្ទីរពេទ្យ តែ​មនុស្យ​នោះ បាន​ស្លាប់​មុនពេល​ចូល​មកដល់​មន្ទីរពេទ្យ – CEN