ក្រសួងយុត្តិធម៌ នឹងធ្វើ​ការផ្សាយ​ផ្ទាល់ សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន ស្តីពី​ការបើក​យុទ្ធនាការ​ដោះស្រាយ​ការកកស្ទះ​សំណុំរឿង នៅតាម​សាលាដំបូង​រាជធានី ខេត្ត​ – CEN