មជ្ឈមណ្ឌលផេនមេឌាគ្រុប និងសហការី សូម​ចូលរួម​រំលែក​ទុក្ខ​ជាមួយ​លោកស្រី សួស ណា​រ៉ា ហ៊ឹម ឆែម ចំពោះ​មរណភាព​របស់​ទេសរ​ដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ឹម ឆែម​ – CEN