សងសឹក​គំនុំ​​វាយ​ម្ដង​បង់លុយ​បញ្ចប់រឿង ឥឡូវ​វាយ​លើក​ទី២ , បុរស​ ២​នាក់​ របួស​ធ្ងន់ធ្ងរ ត្រូវ​កម្មករសំណង់​ជាង ​១០​នាក់ ព្រួត​កាប់​ជាច្រើន​កាំបិត – CEN