បងប្អូន​សាសនិក​ខ្មែរឥស្លាម​ទូទាំង​ខេត្ត​ប៉ៃលិន កុំ​រើ​អើ​ង​ប្រកាន់​សាសនា​ពូជសាសន៍ សូម​រួមគ្នា ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN