ឃាត់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់​ពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង​ការចែក​ចាយ និង ប្រើប្រាស់​នូវ​សារធាតុ​ញៀន នៅ​ស្រុក​រមាសហែក​ – CEN