ផ្លូវ​ក្រុង​ចំនួន​៣៤​ខ្សែ​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​សម្រេចការ​សាងសង់​បាន​ចំនួន​ជាង​៩០​ភាគរយ​ហើយ​ – CEN