ក្រៅពី​ការទទួល​ទាន​ប្រៃ និង​មាន​បញ្ហា​ស្ត្រេ​ស កត្តា​ទាំងនេះ​ក៏​ធ្វើ​ឲ្យ​លើស​សម្ពាធ​ឈាម​ដែរ​ – CEN