ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុ​ជា ច្រានចោល​នូវ​ការផ្សាយ​កាសែត​ព័ត៌មាន Vietnam News ករណី​បុរស​ជនជាតិ​វៀតណាម មាន​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចេញពី​កម្ពុជា​ – CEN