ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២០​ដល់​២៦​ឧសភា នឹង​អាចមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ​ពី​តិច​ទៅ​បង្គួរ ប្រជាពលរដ្ឋ​ត្រូវ ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​បាតុភូត​ផ្គរ រន្ទះ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ – CEN