៥​ខែ​ដើម​ឆ្នាំនេះ សមត្ថកិច្ច​ចម្រុះ រឹបអូស​បាន​សារធាតុ​ញៀន​គ្រប់​ប្រភេទ ចំនួន 4.139​ករណី ជាង 253​គីឡូក្រាម ឃាត់​មនុស្ស 8.130​នាក់​ – CEN