សមត្ថកិច្ច​ការពារ​ព្រំដែន មិនត្រូវ​មាន​ភាព​ធូររលុង ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ឆ្លងដែន​ខុសច្បាប់ ទៅ​ថៃ​ឡើយ​ – CEN