ចាប់ខ្លួន​មេខ្លោង​ម្នាក់ ដែល​កៀរគរ​កម្លាំង​ពលកម្មឲ្យ​កើត​មានការ​សង់រោង និង​ធ្វើ​សកម្មភាព​អារច្រៀក​ឈើ​អនាធិបតេយ្យ ដោយ​ខុសច្បាប់ ក្នុង​តំបន់​របៀង​អភិរក្ស​ជីវចម្រុះ​ – CEN