បញ្ជូន​បុរស​៣​នាក់ មាន​ម្នាក់​ចាប់​តាម​ដីកា ជួញដូរ​រក្សាទុក​និង​ថ្នាំ​ម៉ា​ទឹកកក ទៅ​តុលាការ​ – CEN