ការព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹកជំនន់​ទ​នេ្ល​មេគង្គ​លើក​ទី​១ ប្រចាំឆ្នាំ​២០២០ នៅ​ស្ថានីយ​ជល​សាស្ត្រ​បាសាក់ ចតុមុខ នា​ឆ្នាំ ​២០២០​ នេះ ទឹក​អាច​នឹងមាន​កម្ពស់ ៩,៧០​ម៉ែត្រ​ – CEN