ថ្ងៃនេះ ជា​ទិវា​ជាតិ​នៃ​ការចងចាំ ២០ ឧសភា ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​របប​នេះ​វិល​ត្រឡប់មកវិញ ចូលរួម​ថែរក្សា​ការពារ​សន្តិភាព​ឱ្យបាន​គង់វង្ស – CEN