ក្រុមហ៊ុន OCIC ទទួល​សិទ្ធិ​សាងសង់​ស្ពានបេតុង​ខ្សែកាប ត​ភ្ជាប់​រវាង​ទីក្រុង​កោះ​ពេជ្រ ទៅកាន់​ទីក្រុង​កោះនរា​ថ្មី​ – CEN