ស្ទាក់ចាប់​រថយន្ត​ទាហានដឹកជញ្ជូន​ឈើ​អារ ប្រភេទ​លេខ​១ និង​លេខ​២ ដោយ​ល្មើសច្បាប់ ជា​របស់​មន្ត្រី​យោធា ក្រោយពេល​សួរនាំ បំពេញបែបបទ​រួច ពុំបាន​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN