ធ្លាប់តែ​ដឹង ណុប ប៉ា​យ៉ា​រិ​ទ្ធ និង​នី​កូ ជា​បងប្អូន​នឹង​គ្នា តែ​មិន​ធ្លាប់​ដឹងថា អ្នក​ទាំងពីរ​នៅមាន​បងប្អូន​បង្កើត​២​រូប​ទៀត ក៏​សុទ្ធតែជា​អ្នកមាន​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​មិនធម្មតា​ – CEN