ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ​ចោទ​ចិន​ថា ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ស្លាប់​រង្គាល ទូទាំង​ពិភពលោក ដោយសារ​វីរុស COVID-19 – CEN