ឃើញ​ស្ងាត់ៗ​ស្មានតែ​លែង​អី​! ឥឡូវនេះ ផ្អើល​គ្រប់គ្នា អ្នកមាន​ទម្លាប់​បែបនេះ មើល​ឲ្យ​ហើយ​ទៅ ប្រយ័ត្ន​ករណី​ក្រោយ​ជា​ឡាន​របស់​អ្នក ត្រូវ​ជាប់​ខ្នោះ​ – CEN