ដើម្បី​ខ្លួន​អ្នក និង​មនុស្ស​ជាទី​ស្រឡាញ់ សុវត្ថិភាព​ពី​កូ​វីដ​១៩ របស់​ក្មេងស្រី​ម្នាក់​ណែនាំ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ដ៏​ល្អ ធ្វើ​ឲ្យ​គ្រប់គ្នា​សរសើរ (​វីដេអូ​) – CEN