ផ្លូវជាតិ​លេខ​៣ ភ្នំពេញ​-​កំពត ស្ថាបនា​ឡើងវិញ​បាន​៧៤% គ្រោង​បញ្ចប់​មុន​ការកំណត់​នៅ​ចុងឆ្នាំ​២០២១​ខាងមុខនេះ​(វីដេអូ) – CEN