បិទ​មណ្ឌល​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក ពិនិត្យ​សុខភាព ព្រោះ​ពលករ មកពី​ក្រៅប្រទេស កាន់តែ​ស្បើយ​ទៅៗ ប៉ុន្តែ​ខេត្តបាត់ដំបង ត្រៀម​មណ្ឌល​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក នៅក្នុង​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​បន្តទៀត​ – CEN