ចិន​និយាយថា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អា​មេ​រិច កំពុង​គំរាមកំហែង​រដ្ឋាភិបាល​ហុងកុង​ – CEN