សិង្ហ​បុរី កាត់ទោស​ប្រហារជីវិត បុរស​គ្រឿងញៀន​ម្នាក់ តាម​អន​ឡាញ​ – CEN