​ស្ត្រី​ម្នាក់​មាន​សតិ​មិនសូវ​គ្រប់ បើករថយន្ត​បុក​រះ ស្លាក​ប៉ាន់​ណូ និង​រថយន្ត​មួយគ្រឿង ត្រូវ​នគរបាល​ចាប់ខ្លួន​យកទៅ​ប៉ុស្តិ៍​ – CEN