ប្រគល់​ផ្ទះ និង​ផ្តល់​អំណោយ​ជនពិការ​ចាស់ជរា ក្រីក្រ​២១​គ្រួសារ នៅ​ស្រុក​ស្វាយទាប​ – CEN