អាណិត​ណាស់​! នារី​ម្នាក់នេះ​ត្រូវ​ទ្រាំ​រស់ក្នុង​សភាព​បែបនេះ​រាប់​ខែ ព្រោះ​ដើម្បី​សង្គ្រោះ​ជីវិត បន្ទាប់​គ្រូពេទ្យ​ព្រមាន​ថា ខ្នៅ​មុខ​នាង​បង្ក​ជា​…. – CEN