ហ្គេម​មួយ​ប្រភេទ​ដែលជា Instant Game ឈ្មោះ Jumpy Jumpy និង​ហ្គេម​ផ្សេងៗ​មួយចំនួនទៀត បាន​កំពុង​អុកឡុក​អ្នកប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម Facebook – CEN