ធនាគារ អេស៊ីលីដា នឹង​ចុះបញ្ជី​មូល​ប​ត្រ​កម្មសិទ្ធិ​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា នៅ​ដើម​សប្តាហ៍​ក្រោយនេះ​ – CEN