​ប្រជាពលរដ្ឋ​ម្នាក់​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​ប្រក​របរ​ចិញ្ចឹមជីវិត​នៅក្នុង​ព្រៃ ក្នុង​តំបន់​សំឡូត ជាន់​ចំ​គ្រាប់មីន​ផ្ទុះ​រងរបួស​ជើង​ – CEN